Elenchus

Elenchus (łac. spis) Księży Duszpasterzy pracujących w parafii Narodzenia NMP w Gaju

Proboszczowie:

Lata probostwa Kapłan
Od Do
1325 ? ks. Jan
1327 ? ks. Marek
1445 1456 ks. Mikołaj
1482 ? ks. Jan
1532 1534 ks. Marcin ze Szczebrzyna
1540 1550 ks. Walenty Chojecki
1550 1563 ks. Marcin
1569 1586 ks. Marcin i Jan Połomski
1568 1592 ks. Stanisław Chwalowski
1592 ? ks. Stefan Chojecki
1598 ? ks. dr Wojciech Sierpsz
1600 1602 ks. Stanisław Żurawiński
1602 1618 ks. Jan Bendorkowicz
1620 1624 ks. Krzysztof Maczudka
1625 1657 ks. Mateusz Solecki
1657 1669 ks. Mikołaj Trzebnicki
1669 1701 ks. Stanisław Piaskowiec
1701 1712 ks. Jan Stanisław Broniewski
1712 1714 ks. Klemens Radłowski (kommendariusz)
1714 ? ks. Jan Baczyński
1715 1734 ks. Michał Kamieński
1734 1735 ks. prof. Michał Czyrnecki
1735 ? ks. Michał Awedyk
1736 1744 ks. prof. Ignacy Jan Herka
1744 1775 ks. Jakub Chmurowicz
1775 1786 ks. Wojciech Dunin Rzuchowski
1787 1811 ks. Franciszek Chorąży
1811 1827 ks. Jan Michalski
1827 1844 ks. Jan Waliczek
1844 ? ks. Andrzej Filański (administrator)
1844 1871 ks. Tomasz Leśniak
1871 1882 ks. Józef Michalec
1882 1883 ks. Feliks Niżyński (administrator)
1883 1889 ks. Ludwik Krzemiński
1889 ? ks. Jan Kwiatkowski (administrator)
1889 1901 ks. Wincenty Florczyk
1901 1902 ks. Wojciech Parcza (administrator)
1902 1920 ks. Jan Skwarczyński
1920 1951 ks. Franciszek Maj
1951 1971 ks. Jan Kuś (do 1966 administrator)
1971 1984 ks. Julian Bożek
1984 2011 ks. Władysław Wiecheć
2011 ks. Stanisław Kasela

Wikariusze:

Lata wikariatu Kapłan
Od Do
1715 – 1734 ks. Jan Bonawentura
ks. Andrzej Banaszewski
ks. Flrorian Zawadzki CRL
ks. Piotr Gugzdewski CRL
1734 1735 ks. Piotr Standerski
1738 1739 ks. Jan Płaszczyński
1739 1741 ks. Szymon Józef
? 1743 ks. Jan Kazalski
1743 1744 ks.Wincenty Dróżbacki (w 1744 kommendariusz)
1747 1749 ks. Piotr Stanisław Derski
1749 1761 ks. Tomasz Kmietowicz OFM
1763 1766 ks. Zefiryn Opolski
1775 1786 ks. Ryszard Lazarowicz OCarm
1908 1912 ks. Jan Baran
1912 1915 ks. Józef Wróbel
1915 1916 ks. Wincenty Kudzia
1916 1917 ks. Ludwik Koniówka
1917 1919 ks. Antoni Haczek
1919 1920 ks. Wojciech Karabuła
1920 ? ks. Adam Gałuszkiewicz
1939 1941 ks. Stanisław Michałek
1941 1945 ks. Marian Gazek
1945 1946 ks. Józef Czekaj
1946 1947 ks. Albin Murzyn
1947 ? ks. Józef Piotrak
1948 1949 ks. Władysław Murzyński
1949 1951 ks. Jan Kuś
1966 1968 ks. Władysław Kuczaj
1968 1970 ks. Stanisław Jałocha
1970 1971 ks. Aleksander Zemła
1971 1973 ks. Eugeniusz Diurczak
1973 1975 ks. Jan Bednarczyk
1975 1977 ks. Marian Chyrc
1977 1984 ks. Stanisław Salawa
1984 1986 ks. Marek Nieciąg
1986 1988 ks. Tadeusz Korczak
1988 1989 ks. Marek Łapczyński
1994 1994 ks. Bogusław Chmiel
1994 2000 ks. Teodor Kilian
2000 2001 ks. Andrzej Wiktor
2001 2007 ks. Antoni Baron
2007 2011 ks. Przemysław Mardyła

Pomoc duszpasterska:

Lata pomocy Kapłan
Od Do
1986 ks. Jan Skotnicki
1989 ks. Stanisław Jaśkowiec
1989 1990 ks. Franciszek Ślusarczyk
1991 1992 ks. Piotr Majer
1992 1993 ks. Szymon Jackowski-Federowicz
1993 1994 ks. Bogusław Mielec
2015 ks. Dominik Oliwa

Diakoni:

Lata praktyki Diakon
Od Do
2011 2012 dk. Wojciech Wasztyl
2012 2013 dk. Michał Królik
2013 2014 dk. Sebastian Kowalczyk
2014 2015 dk. Bartosz Zaborowski

Dano w Gaju, w parafii Narodzenia NMP, 8 grudnia w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, Roku Pańskiego 2013, w pierwszym roku pontyfikatu papieża Franciszka, gdy biskupem krakowskim był Stanisław Kardynał Dziwisz, dziekanem dekanatu Mogilany był ks. prałat Piotr Kluska, proboszczem parafii Gaj był ks. kanonik Stanisław Kasela, elenchus ten opracowany został.