Grupa modlitewna

Grupa Modlitewna „Słudzy Wody Żywej” jest wspólnotą parafialną o charakterze maryjnym. Powstała we wrześniu 2016 r. za aprobatą księdza proboszcza Stanisława Kaseli. Założycielami Grupy byli parafianie: pani Małgorzata Górska, pan Robert Krzeszowiak oraz ksiądz Dominik Oliwa. Nazwa Grupy „Słudzy Wody Żywej” została zainspirowana psalmem 105.

Celem Grupy jest rozwój kultu Matki Bożej Gajowskiej oraz własny rozwój duchowy. Obecnie wspólnota ta liczy kilkunastu członków. Za duchową formację odpowiedzialny jest Opiekun duchowy, którym od początku działania Grupy jest ks. Dominik Oliwa. Koordynacją pracy w Grupie, od 2018 r., zajmuje się Animator wybierany spośród jej członków.  

Charyzmatem tej wspólnoty jest zawierzenie Maryi własnej drogi życia („Przez Maryję do Jezusa”), które przejawia się służbie Bogu, Kościołowi i drugiemu człowiekowi. W wigilię Niepokalanego Poczęcia NMP 7 grudnia 2019 r., po 33 dniach przygotowania według wskazań św. Ludwika Marii Grignion de Montfort, Grupa zawierzyła się Chrystusowi przez ręce Maryi.

Spotkania Grupy odbywają się we wtorki od września do czerwca w czasie których członkowie Grupy pogłębiają swoje życie duchowe poprzez formację biblijną, adorują Najświętszy Sakrament oraz omawiają sprawy organizacyjne i przygotowują Wieczór Uwielbienia Pana. Wieczory Uwielbienia Pana są prowadzone przez Opiekuna i członków Grupy w każdą drugą sobotę miesiąca w okresie działalności.

Grupa Modlitewna aktywnie uczestniczy w życiu parafii. Jej członkowie angażują się w celebrację Eucharystii w szczególności w pierwsze środy i pierwsze soboty miesiąca oraz w święta maryjne, wzbogacając je śpiewem i czytaniem Słowa Bożego.

Charakter oraz działalność Grupy reguluje  niniejszy Statut:

STATUT GRUPY MODLITEWNEJ SŁUDZY WODY ŻYWEJ