Liturgiczna Służba Ołtarza

Ministrant zajmuje uprzywilejowane miejsce podczas nabożeństw liturgicznych. Kto służy do Mszy św., występuje publicznie we wspólnocie. Doświadcza z bliska, że Jezus Chrystus jest obecny i działa w każdym akcie liturgicznym.

Św. Jan Paweł II

 

 

Liturgiczna Służba Ołtarza to wspólnota zrzeszająca młodych chłopców, którzy pragną być bliżej Chrystusa eucharystycznego. W naszej parafii wspólnota ta liczy 9 ministrantów i 15 lektorów posługujących w czasie Mszy św. oraz innych nabożeństw.

Głównym celem tej grupy jest pomoc celebrantowi w sprawowaniu liturgii  oraz troska o piękno liturgii. Uczestnicy LSO podejmują formację liturgiczną oraz osobistą podczas spotkań zwanych popularnie „zbiórkami”, które odbywają się raz w miesiącu. Aktywnie uczestniczą w życiu wspólnoty parafialnej nie tylko na gruncie liturgii, ale także podejmują inne zadania i pomoc przy parafii.

Ministrantem w naszej parafii może zostać chłopiec, który przystąpił do I Komunii św., odbył miesięczne przygotowanie oraz został w sposób uroczysty pobłogosławiony do pełnienia tej posługi.

10 przykazań Liturgicznej Służby Ołtarza

  1. Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki.
  2. Ministrant służy Chrystusowi w ludziach.
  3. Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem.
  4. Ministrant rozwija w sobie życie Boże.
  5. Ministrant poznaje liturgię i żyje nią.
  6. Ministrant wznosi wszędzie prawdziwą radość.
  7. Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie.
  8. Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa.
  9. Ministrant jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawodowej.
  10. Ministrant modli się za Ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.