Personel Parafialny

Janina Piszczek – katechetka

Anna Wojtyczek – zakrystianka

Jacek Kołodziejczyk – organista

Bogusław Przetocki – grabarz