Pogrzeb chrześcijański

Pogrzeb chrześcijański jest obrzędem liturgicznym Kościoła, który wyraża wiarę w życie wieczne i zmartwychwstanie. Kościół w znakach pogrzebu chce ukazać swoją jedność z człowiekiem w drodze z ziemi do nieba. Wyprasza pomoc duchową zmarłemu, okazuje szacunek jego ciału, a żywym niesie pocieszenie.

Według Kodeksu prawa Kanonicznego (Kanon 1184: § 1), jeśli przed śmiercią nie dali żadnych oznak pokuty, pogrzebu kościelnego powinni być pozbawieni:

  • notoryczni apostaci, heretycy i schizmatycy;
  • osoby, które wybrały spalenie swojego ciała z motywów przeciwnych wierze chrześcijańskiej;
  • inni jawni grzesznicy, którym nie można przyznać pogrzebu bez publicznego zgorszenia wiernych.

Formalności związane z pogrzebem (dotyczy parafian parafii Gaj):

Telefonicznie ustalamy termin pogrzebu (Parafia Gaj tel. 509 945 751).

Po otrzymaniu z USC aktu zgonu i dokumentu przeznaczonego dla administracji cmentarza zgłaszamy się do kancelarii parafialnej w Gaju (ul. Maryjna 6 – nowa plebania) w godzinach urzędowania (poniedziałek, wtorek, środa, piątek po Mszy św. o 18.00) lub po telefonicznym ustaleniu innego terminu. Po sporządzeniu odpowiedniej dokumentacji i opłaceniu grobu zostanie wydany dokument „Zgoda na pochówek”, który należy bezwzględnie dostarczyć grabarzowi przed pogrzebem. Groby ziemne muszą być opłacone na 20 lat, a groby murowane na 30 lat od daty pochówku.

Pogrzeby zasadniczo odbywają się w kaplicy cmentarnej od poniedziałku do piątku. Na utrzymanie kaplicy składamy ofiarę w wysokości 100 zł.

Składamy również dobrowolną ofiarę na utrzymanie kapłanów w parafii Gaj.

Kontaktujemy się z grabarzem, kościelnym i organistą. Za ich usługi płacimy według cenników ich firm.

Przy okazji pogrzebu można zamawiać intencje Mszy świętych za zmarłego. 5 intencji odprawianych jest w kościele parafialnym w Gaju, a pozostałe intencje rodzina może przekazać do oprawienia w dowolnym kościele lub też po uzgodnieniu z rodziną, zostaną przekazane na misje lub księżom w Domu Chorych.

Formalności związane z pochówkiem (dotyczy parafian z poza parafii Gaj):

Parafia Narodzenia NMP w Gaju jest administratorem cmentarza parafialnego w Gaju. W celu organizacji pochówku:

Telefonicznie dowiadujemy się czy możliwe jest odprawienie pogrzebu w terminie ustalonym z proboszczem miejsca zamieszkania (Parafia Gaj tel. 509 945 751).

Po otrzymaniu z USC aktu zgonu i dokumentu przeznaczonego dla administracji cmentarza zgłaszamy się do kancelarii parafialnej w Gaju (ul. Maryjna 6 – nowa plebania) w godzinach urzędowania (poniedziałek, wtorek, środa, piątek po Mszy św. o 18.00) lub po telefonicznym ustaleniu innego terminu. Po sporządzeniu odpowiedniej dokumentacji i opłaceniu grobu, zostanie wydany dokument „Zgoda na pochówek”, który należy bezwzględnie dostarczyć grabarzowi przed pogrzebem. Groby ziemne muszą być opłacone na 20 lat, a groby murowane na 30 lat od daty pochówku.

Pozostałe sprawy związane z pogrzebem załatwiamy we własnej parafii.