Przygotowanie do bierzmowania

Wypłyń na głębie!– to wezwanie wypowiedziane u brzegów Jeziora Galilejskiego przez Pana Jezusa miało sens praktyczny – była to propozycja, aby Piotr odbił od brzegu i mimo zniechęcenia raz jeszcze zarzucił sieci. Równocześnie jednak miało ono głęboki sens duchowy: było zachętą do wiary. Tak właśnie zrozumiał je Piotr i zawierzył: „Panie, (…) na Twoje słowo zarzucę sieci” (Łk 5, 5).

Wszystkich, którzy pragną wypełnić te słowa Pana Jezusa i pogłębić swoją relacje do Niego poprzez przyjęcie sakramentu bierzmowania zapraszamy na spotkania formacyjne. Zaproszenie kierujemy zwłaszcza do młodzieży z klasy VII i VIII szkoły podstawowej.

Poniżej harmonogram spotkań formacyjnych w roku 2023/24 oraz zasady przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania w naszej parafii:

KLASA VII

28. 09., czwartek, 18.00 – Msza św. na rozpoczęcie roku formacji – po Mszy spotkanie z kandydatami i ich rodzicami

12.10., czwartek, 16.30 – „Jezus mnie kocha i z miłości oddaje swoje życie”

09.11., czwartek, 16.30 – „Jezus zmartwychwstaje dla mnie

14.12., czwartek, 16.30 – „Jezus zakłada swój Kościół”

11.01., czwartek, 16.30 – „Kościół katolicki moją drogą do zbawienia”

08.02., czwartek, 16.30 – „Grzech odrzuceniem miłości”

14. 03, czwartek, 16.30 – „Grzech mnie niszczy i zabija”

11. 04., czwartek, 16.30 – „Pan Bóg jest miłosierny”

09. 05., czwartek,16.30 – „Moje miejsce w Kościele”

13. 06., czwartek, 16.30 – podsumowanie rok

KLASA VIII

28. 09.,czwartek, 18.00 – Msza św. na rozpoczęcie roku formacji – po Mszy św. spotkanie z kandydatami i ich rodzicami

12. 10., czwartek, 18.45 – „Sakramenty w służbie Kościoła – wspólnoty”

09. 11., czwartek, 18.45 – „Eucharystia prawdziwym Ciałem i Krwią Chrystusa”

14. 12., czwartek, 18.45 – „Uczestniczę Liturgii Słowa”

11. 01., czwartek, 18.30 – „Uczestniczę w Liturgii Eucharystycznej”

08. 02., czwartek, 18.30 – „Ustanowienie i znaczenie sakramentu bierzmowania”

14. 03., czwartek,18.30 – „Chcę otrzymać Ducha Św. i Jego dary”

08, 09.04., poniedziałek, wtorek – egzamin (godziny zostaną podane w późniejszym terminie)

11. 04., czwartek, 18.30 – „Liturgia sakramentu bierzmowania

09. 05., czwartek, 18.45 – „Sakrament bierzmowania zobowiązuje mnie do świadectwa”

czerwiec – BIERZMOWANIE (termin bierzmowania oraz prób zostanie podany w późniejszym czasie)