Wybory do PRD

Parafialna Komisja Wyborcza:

   • ks. Dominik Oliwa- wice proboszcz,
   • pani Janina Piszczek – katechetka
   • pani Anna Wojtyczek – zakrystianka

Skład Parafialnej Rady Duszpasterskiej:

   • z urzędu – proboszcz, wice proboszcz, 2 katechetki oraz zakrystianka;
   • z nominacji proboszcza 4 osoby;
   • z wyboru parafian 8 osób.

Kto może kandydować?

Kandydatem w wyborach może być pełnoletni parafianin, żyjący zgodnie z nauką Kościoła, który uzyska poparcie 10 pełnoletnich parafian.

Formularze na których będzie można zgłaszać kandydatów są dostępne w zakrystii lub można je pobrać klikając na link poniżej:

Formularz zgłoszenia kandydata.pdf

Członkami PRD zostanie 8 kandydatów, którzy uzyskają największą liczbę głosów.

STATUT PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ MOŻNA POBRAĆ KLIKAJĄC PONIŻEJ:

STATUT PRD.pdf