Nowy proboszcz z Opatkowic u Pani Gajowksiej

Sobota, 29.08., 7.00 – Msza św. ku czci MB Gajowskiej. Przewodniczy ks. Adam Garlacz – nowy proboszcz w Opatkowicach.