XXII Tydzień św. Krzysztofa 18 – 25.07.2021 r.

W niedzielę, 25.07., będzie z nami ks. Wojciech Kościelniak z Kiabakari w Tanzanii, który opowie o realiach funkcjonowania misji w warunkach pandemii, jak również będzie prosił o wsparcie zakupu paliwa dla pojazdów misji. Obecnie misja dysponuje: trzema autobusami szkolnymi, jednym mikrobusem, ambulansem terenowym, dwoma samochodami terenowymi typu pickup, czternastoma motocyklami oraz traktorem. Pojazdy te zużywają ok. 900 litrów paliwa miesięcznie.