XXII Tydzień św. Krzysztofa 18 – 25.07.2021 r.

Ks. Wojciech Kościelniak bardzo serdecznie dziękuje za ofiary złożone w niedzielę 25.07., na paliwo dla pojazdów jego misji w kwocie 9861 zł i 53 Euro. Obecnie misja dysponuje: trzema autobusami szkolnymi, jednym mikrobusem, ambulansem terenowym, dwoma samochodami terenowymi typu pickup, czternastoma motocyklami oraz traktorem. Pojazdy te zużywają ok. 900 litrów paliwa miesięcznie.