XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA 4 września 2022 r.

  1. Dziś pierwsza niedziela września. Po każdej Mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu i krótka adoracja. Zmianka różańcowa po Mszy św. o 9.30.
  2. Środa, 7.09., pierwsza środa miesiąca. Po Mszy św. wieczornej modlitwy do MB Gajowskiej.
  3. Czwartek, 8.09., uroczystość Narodzenia NMP, święto patronalne naszej parafii. Na Mszę św. o 18.00 szczególnie zapraszamy Róże różańcowe. Wszystkich parafian w dniu patronalnego święta zapraszamy na „Różaniec przy grocie” o 20.30, by Pani Gajowskiej powierzyć wszystkie sprawy naszej wspólnoty parafialnej, a szczególnie remont dachu kościoła.
  4. Młodzież z klasy VII i VIII, która chce przystąpić do sakramentu bierzmowania w naszej parafii w tym roku szkolnym, jest zobowiązana do złożenia u ks. Dominika, bez zbędnej zwłoki, „Deklaracji kandydata”. Terminy spotkań i informacje o przygotowaniu do bierzmowania będą umieszczone na stronie internetowej parafii.
  5. Serdecznie zapraszamy do służby przy ołtarzu nowych kandydatów, zarówno młodszych, począwszy od III klasy jak i starszych, bez limitu wieku. Zbiórka dla kandydatów po odpuście, w czwartek, 15.09, o 16.30.
  6. Zbiórka ministrantów i lektorów przed odpustem w czwartek, 8.09, po Mszy św. wieczornej.
  7. Niedziela, 11.09., odpust parafialny. Suma o 11.30, którą odprawi i kazanie wygłosi ks. prof. Andrzej Witko, historyk sztuki, teolog, autor wielu książek. Tegoroczny odpust rozpoczyna trzyletnie przygotowanie naszej parafii do wielkich jubileuszy: w roku 2025 – 700 lecie naszej parafii, w 2026 r. 400 lecie naszego kościoła i 2027 r. 750 lecie kultu Matki Bożej Gajowskiej. Gaj jest jednym z najstarszych miejsc kultu maryjnego w Polsce. Przed procesją zostanie odmówiona po raz pierwszy specjalnie ułożona modlitwa do Matki Bożej Gajowskiej, która będzie nam towarzyszyła w naszych przygotowaniach. Po procesji uroczyste błogosławieństwo dzieci. Włączmy się w przygotowanie liturgii Mszy św. odpustowej oraz procesji. Zapraszamy dzieci w strojach komunijnych, dziewczynki do sypania kwiatków i chłopców z dzwoneczkami oraz osoby do niesienia feretronów i baldachimu. W czasie sumy odpustowej zostanie uroczyście zainaugurowane odnowione tabernakulum ołtarza głównego. Odnowione tabernakulum ma stanowić symbol naszych serc, które w tym okresie przygotowań do wielkich jubileuszy mają zostać odnowione, by stać się godnym mieszkaniem dla Boga, na wzór Niepokalanego Serca Maryi, Pani Gajowskiej.
  8. Ponieważ dolny parking będzie zajęty na kramy, sugerujemy, by kierowcy w czasie odpustu parkowali swe pojazdy nie tylko na górnym parkingu, ale również w górnej części plebańskiej łąki, a nawet na parkingu przy cmentarzu.
  9. W dniu odpustu będzie prowadzona przed kościołem zbiórka ofiar na remont dachu kościoła. Polecamy to wielkie dzieło modlitwom i ofiarności parafian! Czas przygotowań do wielkich jubileuszy, to również czas materialnej troski o nasz kościół parafialny w którym od 400 prawie już lat głoszone jest Słowo Boże i sprawowane są sakramenty święte. Jest to czas naszej odpowiedzialności za przekazane nam przez ojców dziedzictwo religijno-kulturalne, które mamy obowiązek zachować i wzbogacić.