Życzenia Bożonarodzeniowe 2023

Gdy jednak nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo (Ga 4, 4-5).

Bóg posyłając na świat Swojego Syna, który jako Dziecię narodził się w Betlejem, chciał obudzić w nas nadzieje i zachęcić do podjęcia na nowo wysiłków do przemiany życia.

Niech Narodziny Bożego Syna ożywią w nas nadzieje na lepsze i bardziej święte życie. Owocem tej żywej nadziei niech będzie radość i pokój serca.

Przesyłając Wam, Drodzy Parafianie, życzenia zapewniamy o naszej modlitwie o dobre przeżycie Świąt Bożego Narodzenia w bliskości z Bogiem i jedności z najbliższymi oraz o Boże błogosławieństwo w Nowym Roku 2024.

Wasi Duszpasterze