Życzenia wielkanocne 2024

Wielkanoc 2024

Otóż, jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będziemy, wiedząc, że Chrystus, powstawszy z martwych, już więcej nie umiera, śmierć nad Nim nie ma już władzy. (Rz 6, 8)

Rozważając mękę Jezusa odnajdujemy się w Jego boleściach mając w pamięci przeżyte osobiste kryzysy, trudności i upadki.

Jednak świętując Jego zwycięstwo uświadamiamy sobie także nasze zwycięstwa, które odnosimy dzięki łaskawości Chrystusa.

Przeżywając kolejne Święta Wielkiej Nocy życzymy, aby razem z Jezusem Zmartwychwstałym cieszyć się Jego zwycięstwem nad złem, szatanem, śmiercią w którym daje nam udział przez święte sakramenty.

Niech Alleluja, które śpiewamy, wyraża naszą radość ze zwyciężania razem z Jezusem w przeszłości, teraz i w przyszłości!

Wasi Duszpasterze