V NIEDZIELA ZWYKŁA  5 lutego 2023 r.

1.              Dziś pierwsza niedziela miesiąca. Po każdej Mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu i krótka adoracja.

2.              Sobota, 11.02., wspomnienie NMP z Louredes. XXXI Światowy Dzień Chorego. Msza św. o 7.00 w intencjach złożonych w księdze intencji w zakrystii i przy grocie. Po Mszy św. wieczornej Wieczór Uwielbienia Pana.

3.              Codziennie pół godziny przed wieczorną Mszą św. adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy w intencji dobrego przygotowania naszej parafii do wielkich jubileuszy, zakończona dziesiątkiem różańca i modlitwą do Matki Bożej Gajowskiej. W czasie adoracji możliwość spowiedzi.

4.              Również codziennie, niezależnie od pogody „Różaniec przy grocie” o 20.30. W różańcu można uczestniczyć również online. Szczegóły na stronie parafialnej.

5.              W przyszłą niedzielę, jako drugą niedzielę miesiąca, na wszystkich Mszach św. składka inwestycyjna na remont dachu kościoła.

 

6.              Bóg zapłać za ofiary na pomoc Ukrainie składane do skarbonek w przedsionku kościoła. W ubiegłym tygodniu Franciszkanom z prowincji św. Michała Archanioła na Ukrainie została przekazana kwota 1000,00 zł.

Read More

Leśne ścieżki rekreacyjne w Gaju

Operacja pn.

Leśne ścieżki rekreacyjne w Gaju

mająca na celu stworzenie atrakcyjnej przestrzeni spędzania czasu wolnego oraz poprawę jakości życia mieszkańców poprzez utworzenie ogólnodostępnego miejsca rekreacji w leśnej części założenia parkowego w Gaju, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Dofinansowanie: 69 997 zł

Cel operacji został osiągnięty przez wykonanie następujących działań:

 1. Uporządkowanie, wyrównanie i plantowanie terenu
 2. Wytyczenie, korytowanie i utwardzenie ścieżek
 3. Zakup i montaż drewnianych obrzeży ścieżek
 4. Zakup i wysypanie zrębków na ścieżkach
 5. Zakup i montaż drewnianych obrzeży placów
 6. Zakup i wysypanie zrębków na placach
 7. Pielęgnacja istniejącej zieleni
 8. Zakup i wykonanie aranżacji świetlnej.

Na południowo-wschodniej części działki 217/4 na powierzchni ok. 1 ha zaprojektowano założenie leśno-parkowe. Po oczyszczeniu, uporządkowaniu i wyrównaniu terenu wytyczone i wykonane zostały leśne ścieżki o łącznej długości 880 mb. Pomiędzy ścieżkami powstały cztery place, o łącznej powierzchni 700 m2. Wykorzystana została istniejąca zieleń, w tym niezwykle bogaty drzewostan. Aranżację podkreśliło zainstalowane miejscowo oświetlenie solarne.

Operacja adresowana jest do wszystkich zainteresowanych, którzy pragną wyciszenia i kontemplacji w miejscu o charakterze historycznym i sakralnym – zarówno do mieszkańców wsi Gaj, gminy Mogilany, a także turystów z całego obszaru LGD. Nowo wybudowana infrastruktura oparta została o wykorzystanie lokalnych zasobów, chęci do działania mieszkańców korzystających w przyszłości z jego dostępności i lokalizacji. Operacja jest adekwatna do mocnej strony obszaru LGD jakim jest bogate dziedzictwo lokalne jako potencjał rekreacyjno-turystyczny. Dzięki realizacji zadania została wzbogacona oferta czasu wolnego na obszarze Blisko Krakowa.

Read More

XIX NIEDZIELA ZWYKŁA 9 sierpnia 2020 r.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

 1. Poniedziałek, 10.08., święto św. Wawrzyńca, diakona i męczennika.
 2. Czwartek, 13.08., święto NMP Kalwaryjskiej.
 3. Piątek, 14.08., wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbego, prezbitera i męczennika. Po wieczornej Mszy św. adoracja Najświętszego Sakramentu do 21.00 w ramach sztafety modlitwy w intencjach Ojczyzny i Kościoła za wstawiennictwem NMP Wniebowziętej.
 4. Sobota, 15.08., uroczystość Wniebowzięcia NMP. Msze św. jak w niedzielę. Po każdej Mszy św. poświęcenie ziół i kwiatów. Jest to również święto Wojska Polskiego i 100 rocznica „Cudu nad Wisłą” – zwycięskiej obrony Warszawy przed bolszewikami.
 5. Serdeczny Bóg zapłać nielicznej, ale pracowitej i wytrwałej grupie parafian, którzy wczoraj włączyli się w akcję sadzenia kwiatów wokół stawu. Mamy nadzieję, że sadzonki się przyjmą i na odpust będzie już pięknie.
 6. „W poczuciu odpowiedzialności za życie i zdrowie Polaków, apeluję ponownie do wszystkich wiernych o ścisłe przestrzeganie zaleceń służb sanitarnych, a zwłaszcza o zakrywanie ust i nosa podczas nabożeństw religijnych. Apeluję do kapłanów, aby przypominali uczestnikom zgromadzeń religijnych o tym obowiązku oraz by stwarzali wiernym możliwość przyjmowania Komunii Świętej na rękę, według szczegółowych przepisów diecezjalnych” – czytamy w apelu Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski ks. abpa Stanisława Gądeckiego.
 7. Ksiądz Arcybiskup Stanisław Gądecki, w nawiązaniu do tragicznych wydarzeń, które dotknęły dnia 4 sierpnia br. mieszkańców Bejrutu w Libanie, zaapelował również o przeżycie najbliższej niedzieli 16 sierpnia br. jako dnia solidarności z mieszkańcami zniszczonego miasta. Razem z modlitwą połączymy w tym dniu ofiarę zbieraną do puszek przed kościołami, przeznaczoną za pośrednictwem Caritas Polska na rzecz dotkniętych cierpieniem.
 8. W przyszłą niedzielę zapraszamy wszystkich rowerzystów na wycieczkę do Dziekanowic. Zbiórka o 14.00 przy kościele w Gaju na parkingu górnym. Przypominamy, że wycieczka ma charakter nieformalny i każda osoba uczestnicząca odpowiada za swoje bezpieczeństwo, dzieci i młodzież zapraszamy z rodzicem lub opiekunem.
Read More