IV Róża bł. kard. Stefana Wyszyńskiego

Róża im. bł. kard. Stefana Wyszyńskiego powstała 1 marca 2020 r. w ramach, funkcjonującego od 2001 r., Różańca Rodziców za dzieci, zgodnie z zasadami przedstawionymi na www.rozaniecrodzicow.pl

Odmawianie różańca rozpoczęto od dnia 1 marca 2020 roku.

Do Róży należy 20 osób. 5 osób pochodzi z Parafii Gaj, 1 ze Staszowa, 1 z Sędziszowa Małopolskiego, 2 z Opatkowic, 1 z Wiązownicy Kolonii, 2 z Grybowa, 1 z Wróblowic, 7 z Krakowa.

Dlaczego chcemy modlić się za swoje dzieci na różańcu? Dlatego, że wierzymy, że modlitwa różańcowa wprowadza dzieci w świat łaski Bożej przez Maryję. Tak jak Maryja czuwała nad rozwojem Pana Jezusa, tak samo czuwa teraz nad rozwojem powierzonych Jej dzieci w naszej modlitwie różańcowej.

Patronem Róży został bł. kard. Stefan Wyszyński, który w heroiczny sposób praktykował cnoty wiary, nadziei i miłości – w odniesieniu do Boga i człowieka.

Za wstawiennictwem bł. Stefana Wyszyńskiego pragniemy wypraszać u Boga dla naszych dzieci i całych rodzin te trzy najważniejsze cnoty: wiarę, nadzieję i miłość.