XXII NIEDZIELA ZWYKŁA 3 września 2023 r.

 1. Dziś pierwsza niedziela września. Po każdej Mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu i krótka adoracja. Zmianka różańcowa po Mszy św. o 9.30.
 2. Poniedziałek, 4.09., 9.00 Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego dla SP w Gaju. Na Mszę św. o 18.00 zapraszamy społeczność SP w Lusinie.
 3. Środa, 6.09., pierwsza środa miesiąca. Po Mszy św. wieczornej modlitwy do MB Gajowskiej.
 4. Czwartek, 7.09., pierwszy czwartek miesiąca. Po Mszy św. wieczornej modlitwy w intencji kapłanów i o powołania kapłańskie i zakonne.
 5. Piątek, 8.09., uroczystość Narodzenia NMP, święto patronalne naszej parafii. Na Mszę św. o 18.00 szczególnie zapraszamy Róże różańcowe. Wszystkich parafian w dniu patronalnego święta zapraszamy na „Różaniec przy grocie” o 20.30, by Pani Gajowskiej powierzyć wszystkie sprawy naszej wspólnoty parafialnej, a szczególnie historyczne dzieło remontu dachu kościoła.
 6. Młodzież z klasy VII i VIII, która chce przystąpić do sakramentu bierzmowania w naszej parafii w tym roku szkolnym, jest zobowiązana do złożenia u ks. Dominika, bez zbędnej zwłoki, „Deklaracji kandydata”. Terminy spotkań i informacje o przygotowaniu do bierzmowania będą umieszczone na stronie internetowej parafii.
 7. Serdecznie zapraszamy do służby przy ołtarzu nowych kandydatów, zarówno młodszych jak i starszych, bez limitu wieku. Zbiórka dla kandydatów po odpuście, w czwartek, 14.09, o 16.30.
 8. Zbiórka ministrantów i lektorów przed odpustem w czwartek, 7.09, po Mszy św. wieczornej.
 9. Sobota, 9.09., od 14.00 na plebańskiej łące Zlot Turystyczny Szlakiem gen. Józefa Bema, którego główną atrakcją będzie przejazd kawalkady zabytkowych samochodów od 14.30. Będzie całe mnóstwo atrakcji zwłaszcza dla najmłodszych. Nie zabraknie też wyśmienitego jadła, napitków i muzyki. Szczegóły na plakatach.
 10. Niedziela, 10.09., odpust parafialny. Sumę o 11.30 odprawi i kazanie wygłosi o. Mariusz Tabulski, Paulin, Przeor Klasztoru na Skałce i Rektor WSD Zakonu Paulinów w Krakowie. Ze względu na trwające prace przy kościele tradycyjna procesja po sumie przejdzie przez Różańcowy gaj z kościoła do groty i z powrotem. Po procesji w kościele uroczyste błogosławieństwo dzieci. Tegoroczny odpust rozpocznie drugi rok trzyletniego przygotowanie naszej parafii do wielkich jubileuszy: 700 lecie naszej parafii w roku 2025, w 2026 r. 400 lecie budowy naszego kościoła i 2027 r. 750 lecie kultu Matki Bożej Gajowskiej. Gaj jest jednym z najstarszych miejsc kultu maryjnego w Polsce. Włączmy się w przygotowanie liturgii Mszy św. odpustowej oraz procesji. Zapraszamy dzieci w strojach komunijnych, dzieci z kl. V w albach, które będą dla nich przygotowane w kaplicy św. Józefa, dziewczynki do sypania kwiatków i chłopców z dzwoneczkami oraz osoby do niesienia feretronów i baldachimu.
 11. Ponieważ dolny parking będzie zajęty na kramy, sugerujemy, by kierowcy w czasie odpustu parkowali swe pojazdy nie tylko na górnym parkingu, ale również na plebańskiej łące, która jest pięknie wykoszona, a nawet na parkingu przy cmentarzu.
 12. W dniu odpustu będzie prowadzona przed kościołem tradycyjna zbiórka ofiar na remont dachu kościoła. Polecamy to wielkie dzieło modlitwie i ofiarności parafian! Obecnie prowadzone są prace przy izolacji fundamentów prezbiterium, dobiega końca deskowanie dachu i przystępuje do pracy ekipa blacharzy, wykonana została nowa instalacja elektryczna, która biegła po starej więźbie dachu i budowane jest rusztowanie do remontu dachu wieży kościoła, która do wierzchołka krzyża ma 39 m. wysokości. W ubiegłym tygodniu pracowało 5 ekip, w sumie 20 osób. Bardzo ważne jest utrzymanie tempa prac, gdyż czas szybko biegnie i zima za pasem. Dlatego wielka prośba o hojne wsparcie remontu TERAZ, by prace nie stanęły z powodu braku środków.