Aktualności

 • Życzenia Bożonarodzeniowe 2022
  Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju (Iz 9,5b) Ponad dwa tysiące lat temu Bóg wszedł w historię ludzkości. W ukryciu, pod osłoną nocy, w ubóstwie …
 • Życzenia wielkanocne 2022
  „Zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my postępowali w nowym życiu – jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca” (Rz 6, 3 – 4) Zakończyliśmy Święte …
 • Wizyta duszpasterska 2021 – 2022
  W ramach wizyty duszpasterskiej będziemy odwiedzali tylko tych parafian, którzy złożyli deklarację przyjęcia kolędy. Początek kolędy według wyznaczonej godziny pod pierwszym podanym numerem i dalej zgodnie z kolejnością wymienionych numerów …
 • Życzenia Bożonarodzeniowe A.D. 2021
  W owym czasie wyszło rozporządzenie cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności (…) Kiedy tam przebywali nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Powiła swego Pierworodnego Syna (Łk 2, 1.6-7) Ponad dwa tysiące …
 • Leśne ścieżki rekreacyjne w Gaju
  Operacja pn. Leśne ścieżki rekreacyjne w Gaju mająca na celu stworzenie atrakcyjnej przestrzeni spędzania czasu wolnego oraz poprawę jakości życia mieszkańców poprzez utworzenie ogólnodostępnego miejsca rekreacji w leśnej części założenia …