Weryfikacja danych o grobach

Poniżej plik Excell ze zbiorczymi wynikami inwentaryzacji danych o grobach na cmentarzu w Gaju, zawartych w programie Grobonet, służącym do administrowania cmentarza. Zakładki w pliku oznaczone są tak jak sektory cmentarza.

Sprawdź dane o grobie Twoich bliskich posługując się numerem grobu.

Jeśli nie znasz numeru grobu, znajdź go przy pomocy wyszukiwarki grobów. (również w zakładce „Cmentarz”).

Na karcie weryfikacyjnej danych grobu (link do pobrania: Gaj_Karta weryfikacyjna danych grobu) porównaj dane z systemu ze stanem faktycznym.

W przypadku stwierdzenia błędów lub braków prosimy o osobisty kontakt z Administracją Cmentarza:

Gaj, ul. Maryjna 6, we wtorki i środy po wieczornej Mszy św.