XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA 19 listopada 2023 r.

  1. Dziś przeżywamy VII Światowy Dzień Ubogich pod hasłem „Nie odwracaj twarzy od żadnego biedaka”. Przed kościołem, zarządzona przez ks. abpa Marka Jędraszewskiego, kwesta na rzecz ubogich.
  2. Środa, 22.11., wspomnienie św. Cecylii, patronki muzyki kościelnej. 9.00 Msza św. z okazji 25-lecia nadania imienia Jana Pawła II Szkole Podstawowej w Gaju. W dniu święta św. Cecylii składamy wyrazy podziękowania i najlepsze życzenia naszemu panu organiście, osobom, które wspierają pana organistę śpiewem oraz panom organistom, którzy grają w naszym kościele i prosimy za wstawiennictwem św. Cecylii o potrzebne im łaski.
  3. W przyszłą niedzielę jako ostatnią niedzielę Roku Liturgicznego, będziemy przeżywać Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Poświęcenie odnowionego krzyża na szczyt wieży na Mszy św. o 11.30. Po Mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu i litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz akt poświęcenia Sercu Jezusowemu.
  4. Codziennie pół godziny przed wieczorną Mszą św. adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy. W czasie adoracji okazja do spowiedzi. Również codziennie o 20.30, niezależnie od pogody, „Różaniec przy grocie”.
  5. Wypominki listopadowe i różaniec za zmarłych od poniedziałku do piątku po Mszy św. wieczornej do końca listopada.
  6. Wielkie podziękowania za ofiary na remont dachu kościoła. W ubiegłą niedzielę w ramach składki inwestycyjnej złożono 8251,00 zł, w czasie zbiórki na cmentarzu 1.11., 6137,00 zł, w kopertach 4800,00 zł, na konto wpłynęło 32077,00 zł. W sumie od 15.10.23 r. złożono 51265,00 zł. Łączna kwota złożonych ofiar na remont dachu wynosi obecnie 708630,00 zł plus 500 USD. Potrzeba już tylko ok. 50000,00 zł by pokryć koszty remonty dachu i izolacji pionowej fundamentów prezbiterium. Dziękując za każdy grosz, dzieło remontu dachu kościoła poleca się dalszej ofiarności parafian z nadzieją, że uda się do końca roku zebrać brakującą sumę. Następna zbiórka 10.12, w drugą niedzielę miesiąca. Przypominamy również, że ofiary wpłacane na konto parafii można odliczyć od podatku.