NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ  24 marca 2024 r.

  1. Niedziela Palmowa Męki Pańskiej rozpoczyna Wielki Tydzień, doroczny obchód tajemnicy męki, śmierci i zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Na każdej Mszy św. poświęcenie palm. O 11.30 poświęcenie palm na zewnątrz kościoła i uroczysta procesja z palmami. O 16.00 ostatnie Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. W czasie Gorzkich Żali zbierane są ofiary na kwiaty do Bożego Grobu i świąteczną dekorację kościoła.
  2. W Wielkim Tygodniu sakrament pokuty i pojednania sprawowany będzie w Wielki Poniedziałek, 25.03. i w Wielki Wtorek, 26.03., 16.30 – 17.50. W Wielką Środę, 03., 16.30 – 17.50 oraz po Mszy św. wieczornej do 19.30. W czasie sprawowania Sakramentu Pokuty będzie wystawiony Najświętszy Sakrament i czas na prywatną adorację w ciszy. W Wielką Środę kancelaria nieczynna. W Wielki Czwartek, w Wielki Piątek i Wielką Sobotę w naszym kościele sakrament pokuty i pojednania nie będzie sprawowany.
  3. WIELKI CZWARTEK, 28.03.,

10.00 – Msza św. krzyżma w Sanktuarium św. Jana Pawła II, rozpoczynająca Diecezjalny Kongres Eucharystyczny, w czasie której będą poświęcone oleje. Pamiętajmy w tym dniu o modlitwie za kapłanów.

17.00 – próba Liturgii dla ministrantów i lektorów.18.00 – Msza Wieczerzy Pańskiej rozpoczynająca ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE, czyli Misterium Chrystusa Ukrzyżowanego, Pogrzebanego i Zmartwychwstałego, które trwa do drugich nieszporów Niedzieli Zmartwychwstania. Przedłużeniem Mszy Wieczerzy Pańskiej, która nie kończy się błogosławieństwem, będzie adoracja Pana Jezusa w ciemnicy do 24.00. 21.00 – 22.00 Godzina Święta.

  1. WIELKI PIĄTEK MĘKI PAŃSKIEJ, 29.03.,

9.00 – otwarcie kościoła i możliwość indywidualnej adoracji Pana Jezusa w ciemnicy.

9.30 – Zbiórka ministrantów i lektorów.

11.30 – Droga Krzyżowa w godzinie dźwigania krzyża na Golgotę przez naszego Zbawiciela.

15.00 – Modlitwa w godzinie śmierci naszego Zbawiciela i koronka do Bożego Miłosierdzia.

17.30 – Modlitwa różańcowa. Tajemnice bolesne.

18.00 – Liturgia Męki Pańskiej, której głównym punktem jest adoracja Krzyża – ołtarza, na którym Jezus Chrystus złożył krwawą ofiarę za zbawienie świata. Zachęcamy, aby uczcić krzyż przez przyklęknięcie, dotknięcie krzyża prawą dłonią i przeżegnanie się. Aż do Wigilii Paschalnej klękamy przed Krzyżem, tak jak przed Najświętszym Sakramentem. Ofiary składane podczas adoracji krzyża przeznaczone są na utrzymanie Grobu Pańskiego w Jerozolimie oraz innych sanktuariów chrześcijańskich jak również na wsparcie chrześcijan w Ziemi Świętej. Po zakończeniu Liturgii Męki Pańskiej adoracja Pana Jezusa w grobie do 24.00.

  1. W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły, tzn. jeden posiłek do syta i dwa lekkie oraz wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Post ścisły mają obowiązek zachować wszyscy między 18 a 60 rokiem życia, którym stan zdrowia na to pozwala. Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych obowiązuje wszystkich. Usilnie zachęca się do zachowania wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych również w Wielką Sobotę.
  2. WIELKA SOBOTA, 30.03., czas zstąpienia Chrystusa do otchłani, ciszy i oczekiwania na Zmartwychwstanie.

9.00 – otwarcie kościoła i możliwość indywidualnej adoracji Pana Jezusa w grobie.

9.30 – 13.30 – co pół godziny błogosławieństwo pokarmów na stół wielkanocny w kościele. Po poświęceniu pokarmów, zatrzymajmy się na adorację Pana Jezusa w grobie.

14.00 – zamkniecie kościoła i przygotowanie do Wigilii Paschalnej.

11.30 – Błogosławieństwo pokarmów na stół wielkanocny przy kaplicy w Lusinie.

  1. ŚWIĘTA NOC ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO.

21.00 – Wigilia Paschalna. Przepisy liturgiczne stwierdzają co następuje: „Wigilię Paschalną obchodzoną w świętą noc Zmartwychwstania Pańskiego uważa się za ‘matkę wszystkich świętych wigilii’. Kościół czuwając, oczekuje zmartwychwstania Chrystusa i obchodzi je w sakramentach. Dlatego cały obchód tej świętej Wigilii powinien odbyć się w nocy, to znaczy rozpocząć się po zapadnięciu nocy”. Obrzędy Wigilii Paschalnej rozpoczynają się od Liturgii Światła, na którą składają się: poświęcenie ognia, wniesienie do kościoła zapalonego paschału, symbolizującego Zmartwychwstałego Chrystusa, który jest światłością świata oraz orędzie wielkanocne. Drugą część Wigilii Paschalnej stanowi Liturgia Słowa, która przywołuje wielkie dzieła Boże w historii zbawienia. Trzecią częścią jest Liturgia Chrzcielna, która ma nam przypomnieć, że przez chrzest zostaliśmy zanurzeniu w śmierć Chrystusa, by mieć udział w Jego zmartwychwstaniu. Czwarta część Wigilii Paschalnej to Liturgia Eucharystyczna, która prowadzi do najpełniejszego spotkania z Jezusem Zmartwychwstałym. Radość ze zmartwychwstania Pana Jezusa wyraża procesja rezurekcyjna, będąca wyznaniem przed światem naszej wiary w zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią i szatanem, otwierające nam Królestwo niebios. Przynieśmy ze sobą paschaliki, zakupione w ramach akcji Caritas lub inne świece, które będą potrzebne w czasie Liturgii Światła, Liturgii Chrzcielnej oraz procesji rezurekcyjnej.

  1. NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO, 31.03. – kończąca Święte Triduum Paschalne. Msze św. jak w każdą niedzielę.
  2. W zakrystii, w ramach akcji Caritas można jeszcze nabyć baranki i paschaliki.
  3. Zachęcamy do nabycia miesięcznika „Promyczek”. „Mały Promyczek” przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym a „Promyczek Dobra” dla dzieci w wieku szkolnym. Cena 10 zł.