XV NIEDZIELA ZWYKŁA 16 lipca 2023 r.

  1. Środa, 19.07., 00 Msza św. i modlitwy do św. Józefa z racji III środy miesiąca. Szczególnej opiece św. Józefa polecamy dzieło remontu dachu naszego kościoła.
  2. Piątek, 21.07., trzeci piątek miesiąca. Msza św. wieczorna w intencji zmarłych wypominanych w wypominkach rocznych. Po Mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu i koronka do Bożego Miłosierdzia.
  3. W przyszłą niedzielę, 23.07., z racji XXIV Ogólnopolskiego Tygodnia św. Krzysztofa, którego celem jest zwrócenie uwagi wiernych na zagadnienia związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego, jak również zbiórka funduszy na zakup i eksploatację środków transportu dla polskich misjonarzy na całym świecie, poświęcenie pojazdów po każdej Mszy św. (również w sobotę po Mszy św. o 18.00) na obu parkingach. Prosimy, aby kierowcy czekali przy swoich pojazdach. Tradycyjnie w czasie poświęcenia będą zbierane ofiary na zakup paliwa dla pojazdów misji w Kiabakari. Obecnie misja dysponuje: 3 autobusami szkolnymi, minibusem szkolnym, 2 minivanami, ambulansem terenowym, 2 samochodami terenowymi typu pickup, 15 motocyklami oraz traktorem. W sumie jest to 25 pojazdów, które zużywają ok. 900 litrów paliwa miesięcznie, co stanowi wydatek ok. 1000 USD. Ks. Wojciech przygotował trzecią z kolei „Kartę kierowcy – przyjaciela misji w Kabakari”, która na awersie przedstawia obraz św. Krzysztofa z XV/XVI w., a na rewersie dane techniczne autobusu szkolnego „Edmund One” podarowanego misji przez papieża Franciszka.
  4. Wielkie podziękowania za ofiary na remont dachu kościoła. W ubiegłą niedzielę w ramach składki inwestycyjnej, złożono 8608,00 zł, w kopertach 2300,00 zł, na konto wpłynęło 10710,00 zł., ofiary przy zakupie medalionu MB Gajowskiej, jako cegiełki na remont dachu, wyniosły 600,00 zł W sumie od 19.06.23 r. złożono 22518,00 zł. Łączna kwota złożonych ofiar na remont dachu wynosi obecnie 581867,00 zł i 500 USD. Następna składka inwestycyjna będzie 13.08., w drugą niedzielę miesiąca.
  5. Wydatki na remont dachu kształtują się następująco: remont dachu nad zakrystią i kaplicą św. Józefa kosztował 139000,00 zł, remont dachu nad prezbiterium kosztował 190000,00 zł, w tym 35000,00 remont samej więźby zniszczonej przez kornika. Zatem dotychczasowe wydatki wynoszą 329000,00 zł. W kasie zostało 252867,00 zł. Trwają prace na dachu nad nawą główną. Przewidywany koszt tych prac to 450000,00 zł. Brakuje więc 200000,00 zł, które trzeba zebrać. Historyczne dzieło remontu dachu naszego kościoła poleca się dalszej hojności parafian oraz opiece Matki Bożej Gajowskiej i św. Józefa, ale też podejmowane są działania zmierzające do pozyskania kolejnych dotacji. Został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego na dotację w kwocie 200000,00 zł, w ramach naboru wniosków do konkursu „Ochrona zabytków Małopolski 2023”. Przygotowywane są dokumenty do podpisania umowy z MKiDN na finansowanie remontu wieży i izolacji pionowej fundamentów kościoła w ramach otrzymanej dotacji w kwocie 400000,00 zł. Termin rozliczenia dotacji to 30.11.2023 r., więc nie ma czasu do stracenia. Trwają prace nad projektem odwodnienia kościoła i zagospodarowania terenu wokół kościoła, by uzyskać wymagane pozwolenia i móc starać się o kolejne dotacje. Jest szansa, że uda się pięknie przygotować nasz kościół na zbliżające się wielkie jubileusze parafialne. Przy tej okazji można wspomnieć, że nasza gmina odrzuciła prośbę Parafii o złożenie wniosku o dofinansowanie prac przy naszym kościele w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, składając dwa inne wnioski. Niestety wnioski te zostały odrzucone i gmina nie otrzymała z tego programu ani grosza. Natomiast, dla przykładu, gmina Myślenice otrzymała 2,2 mln na renowację 3 kościołów: w Myślenicach, Jaworniku i Trzemeśni.
  6. Serdecznie podziękowania dla wszystkich, którzy wczoraj wzięli udział w STRAŻACKIM PIKNIKU dla uczczenia dwusetnej rocznicy fundacji kapliczki św. Floriana w Lusinie. Gościliśmy strażaków z 10 OSP znajdujących się na terenie naszego dekanatu oraz przedstawicieli Wojewódzkiej Komendy Straży Pożarnej w Krakowie. Szczególne wyrazy wdzięczności dla wszystkich, którzy wsparli Parafię w organizacji tego przedsięwzięcia, z panami sołtysami z Lusiny i Gaja, panem radnym Jerzym Przeworskim oraz Kołem Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich z Gaja. Wielkie dzięki za piękne udekorowanie kapliczki św. Floriana. Bóg zapłać paniom z Lusiny za ufundowanie i przygotowanie rozmaitych ciast, które wszystkim bardzo smakowały. Dwusetna rocznica fundacji kapliczki św. Floriana została godnie uczczona!