PROBOSZCZ

Ks. dr Emil Furtak, wyśw. 21 V 1989, od 2018

tel.: 12 270 15 47

tel. kom. 509 724 898

 

W DUSZPASTERSTWIE POMAGA

Ks. Dominik Oliwa, wyśw. 29 V 2010, od 2015

tel.: 12 270 15 47